Rollecate 67, 7710 AA Nieuwleusen    0529 478 150    info@montagnebv.nl

De visie van Montagne Advies en Ontwikkeling

Montagne Advies en Ontwikkeling is een onafhankelijke plan- en projectontwikkelaar met ruime ervaring op het gebied van woningbouw en commercieel vastgoed.

Kernbegrip van onze visie is het realiseren van een verantwoord leefklimaat. Daarbij zijn de volgende vijf aspecten van belang: initiëren, organiseren, anticiperen, coördineren en realiseren.

Vanuit deze visie worden invullocaties, herontwikkelingslocaties en uitbreidingslocaties benaderd en zo ontstaat door een nuchtere aanpak met realistische ideeën een kwaliteitsproject.

Montagne hecht groot belang aan duurzaamheid, sociale veiligheid, inpassing in de omgeving, flexibiliteit van het concept, stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit, waarbij de

wensen en eisen van de gebruiker centraal staan. Montagne zorgt ervoor dat, in samenwerking met u, ideeën werkelijkheid worden.