Rollecate 67, 7710 AA Nieuwleusen    0529 478 150    info@montagnebv.nl
Coop De Wijk
Coop De WijkCoop De WijkCoop De Wijk

Coop De Wijk

De Coop-supermarkt in De Wijk is al jaren dè supermarkt voor deze regio. Om de supermarkt toekomstbestendig te maken was uitbreiding nodig. Op de voormalige locatie waren geen uitbreidingsmogelijkheden en de parkeergelegenheid was er beperkt. Daarom werd, in nauwe samenwerking met de gemeente De Wolden, gezocht naar een alternatieve plek in het centrum van De Wijk. Hiervoor is de locatie van de voormalige basisschool achter de molen gevonden, deze had een directe relatie met de winkelstraat van De Wijk en bood voldoende ruimte voor supermarkt en parkeren. De supermarkt meet 1513 m2 bvo exclusief verdieping en laad/loshof. In samenwerking met architect, stedenbouwkundige en welstand zijn oplossingen gevonden voor de stedenbouwkundige uitdagingen van deze locatie.

Naast de ontwikkeling van de nieuwe supermarkt werd ook gedacht aan de invulling van de oude locatie. Na intensief overleg is er overeenstemming bereikt met familie Van de Belt die de locatie gebruikt voor hun expansie.  Zodoende wordt leegstand in het centrum voorkomen en blijft er in De Wijk een sterk en aantrekkelijk centrum.